maanantai 9. joulukuuta 2013

Unelmana yksi laaja julkisen sektorin keskusliittoOpintomatkalaisilla oli loistava tilaisuus vierailla julkisen alan kansainvälisen liiton PSI:n Ecuadorin toimistossa. Siellä meillä oli mahdollisuus keskustella mm. JHL:n ja SASKin yhteisesti rahoittaman ay-oikeushankkeen koordinaattorin Veronica Montúfarin kanssa. Veronica kertoi hankkeen tähän astisista saavutuksista ja tulevaisuuden näkymistä.
Hanke käynnistyi vuonna 2012 tutkimuksella, jossa analysoitiin vuonna 2008 muutettua perustuslakia. Muutoksella lisättiin mm.  presidentin valtaoikeuksia. Tämä koitui kohtalokkaaksi julkisen sektorin työntekijöille ja käynnisti mm. massairtisanomiset. Liittojen päättäjät ovat saaneet koulutuksessa tietoa tutkimuksen tuloksista ja suunnitelleet toimia, miten vastata hallituksen politiikkaan.
Nykylain mukaan virkasuhteessa ja työsuhteessa olevat työntekijät ovat eri lainsäädännön piirissä. Virkasuhteessa olevilla ei ole järjestäytymis-, neuvottelu- eikä lakko-oikeutta. PSI:n jäsenliitot tavoittelevat tilannetta, jossa kaikki julkisen alan työntekijät olisivat työsuhteisia ja siten työlainsäädännön piirissä. Tämä takaisi kaikille julkisen alan työntekijöille järjestäytymis- ja neuvotteluoikeudet. Hallitus puolestaan haluaa kaikki työntekijät virkasuhteisiksi.
Jotta julkisen sektorin työntekijät pystyvät saamaan äänensä kuuluviin, tarvitaan parempaa yhteistyötä ja vahvempia julkisen alan järjestöjä. Kaksitoista PSI:n jäsenliittoa ovatkin perustaneet yhteisen koalition. Mukana on työntekijöitä kadunlakaisijoista, vesi- ja jätealan työntekijöihin sekä lääkäreihin. Suuri haaste julkisen alan liittojen yhteistyölle on, että maahan on perustettu rinnakkainen julkisen sektorin keskusjärjestö. PSI:n jäsenliitoilla ja uudella julkisen sektorin keskusjärjestöllä on erilainen näkemys hallituksen politiikasta.
Yhteensä 40.000 julkisen sektorin työntekijää on järjestäytynyt ammattiliittoihin. Näistä 12.000 kuuluu PSIn jäsenliittoihin. Julkisella sektorilla työskentelee yhteensä noin 650.000 työntekijää. PSI:n jäsenliittojen  unelmana on luoda yksi laaja julkisen sektorin keskusliitto. Suurin haaste on luoda keskusteluyhteys uuden julkisen sektorin keskusjärjestön kanssa ja sitä kautta saada voimaa julkisen sektorin työntekijöiden ay-oikeuksien  puolustamiseksi.
Ensi vuonna hankkeessa on tarkoitus luoda tarkkailujärjestelmä, jonka avulla seurataan sekä julkisten palveluiden toimivuutta käyttäjien näkökulmasta että työntekijöiden perusoikeuksien toteutumista. Järjestelmällä pyritään  saamaan selville työelämän rikkomukset, jotta ne voidaan viedä kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Amerikan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. ILO ei ottanut vuoden 2013 työkokouksessaan käsittelyyn Ecuadorin julkisen alan työntekijöihin kohdistuneita ay-loukkauksia. PSI on päättänyt tukea Ecuadorin liittoja, jotta ay-loukkaukset tulisivat käsittelyyn kesällä 2014. PSI vetosi myös Suomen ay-liikkeeseen, jotta se tukisi tätä prosessia.
Yhteenvetona hankkeen koordinaattori Veronica  Montúfar painotti, että nykyisessä työntekijöille vihamielisessä toimintaympäristössä suuri saavutus on se, että PSI:n jäsenliitot ylipäätän ovat vielä pystyssä ja ovat kyenneet muodostamaan yhteisen koalition oikeuksiensa puolustamiseksi.
Teksti: Eveliina Petälä ja Liisa Mery

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti